Gyrokopter Autogyro eller Gyroplan

De Gyrokoptrar eller Autogyro vi flyger idag härstammar från orginalet 'Autogiro' som uppfanns av den spanska ingenjören Juan de la Cierva. Idag kallas de autogyro, gyro, gyrocopter och gyroplan på svenska, men hos oss på flygskolan kallar vi dem Gyrokopter.


En gyrokopter skapar den lyftkraft som krävs för att flyga genom att använda en rotor istället för vingar precis som en helikopter. Här upphör dock likheterna med en helikopter då det är stor skillnad mellan gyrokoptrar och helikoptrar. Till skillnad från en helikopter så drivs inte rotorn i en gyrokopter av motorn - den drivs av luftströmmen över rotorbladens ytor som i sin tur uppkommer av den skjutande propeller, som på ett flygplan..

Gyrokoptrar delar också samma kontroller med flygplan. - Spak, Gasreglage och roderpedaler - är Gyrokoptrar totalt annorlunda. Man flyger gyrokoptern på samma sätt som ett flygplan men en gyrokopter är mycket mer manövererbar och rapp. Gyropiloter gör rutinmässigt sånt som flygplanspiloter hämtar andan när de ser! Vidare så gör den lilla vingarean gyrokoptern otroligt stabil och jämfört med andra frygmaskiner nära på okänslig för turbulens som annars är den ultralätta pilotens fiende nummer ett. En gyrokopter kan heller inte vika eller hamn i spinn oavsett hur sakta du flyger maskinen. Om motorn stannar fortsätter rotorn att snurra och man kan med lätthet landa gyrokoptern. Detta är sant för moderna gyrokoptrar såsom ELA, den maskin som Flygskolan.com säljer, men det har inte alltid varit så. Ta dig tid att läsa på fakta om vilken maskin du än väljer att köpa, läs för och nackdelar, material, flygegenskaper etc oavsett om du väljer att köpa en gyrokopter eller inte.

Det är inte bara fördelar med gyrokopter. Nackdelarna är att gyrokoptrar inte är lika snabba som flygplan och de har heller inte lika lång räckvidd. Du kan heller inte hovra med en gyrokopter på samma sätt som en helikopter och väldigt få kan starta eller landa vertikalt. Dessa är nackdelarna man får leva med för att få flyga de mest manövererbara, säkraste och roligaste flygmaskin som finns.

ELA flyger över stranden

En Gyrokopter, till skillnad från ett flygplan kan inte stalla eller vika. En stall innebär att flygplanets vinge flyger för sakta för att skapa lyftkraft. Eftersom rotorn på en gyrokopter alltid snurrar kan den inte hamna i en stall. Om hastigheten genom luften (IAS) kommer ned till noll kommer gyrokoptern att sakta börja sjunka och man tar bara lite ny fart och genomför en kontrollerad landning.

Gyrokoptern är en fantastisk hybrid som flugits och älskats i snart hundra år men det är nu med nya material och motorer som de moderna ultralätta gyrokoptrarna har hittat sin väg till en bredare publik.

Var du är befinner dig, vart du än tänker flyga och oavsett om du är nybörjare eller en erfaren pilot måste du se till att skaffa dig rätt utbildning. En gyrokopter varken beter sig eller flyger som ett flygplan eller helikopter. Utan rätt utbildning är sannolikheten hög att du råkar ut för en olycka.